Veřejný vodovod Zubčice


Aktuální cena vodného 

Pro rok 2023 platí následující ceník                                      42 ,- Kč vč. DPH / m3


Naše společnost od roku 1994 provozuje a od roku 2012  i vlastní  "Veřejný vodovod Zubčice". 

Vodovod se skládá z těchto vodárenských objektů:

1.    studně Poluška, 9 ks kopaných studní

2.   přívodní vodovodní řád  Poluška - Zubčice,  3,2 km, DN 150

3.   vodojem Zubčice, 100 m3

4.   rozvodné řády Zubčice

5.   přerušovací a vyrovnávací nádrž Zubčice,  16 m3

6.  propojovací řády  Zubčice - Zubčická Lhotka  a  Zubčická Lhotka - Markvartice

7. rozvodné řády  Zubčická Lhotka a Markvartice

Zde si můžete prohlédnout trasy hlavních vodovodních  řádů v Zubčicích, v Zubčické Lhotce a v Markvarticích zakreslené v ortofofotomapách.