ZEMOS Zubčice, spol. s r. o.
Naše firma v současné době obhospodařuje cca 1765 ha zemědělské půdy.  Z toho je cca 1.107 ha orná půda, 622 ha luk a 32 ha úhorů.

Pozemky se nacházejí v okolí Zubčic a blízkého okolí. Pronajímáme si ale také pozemky na odlehlejších místech, např. Kaplice, Č. Krumlov nebo Čertyně u D. Třebonína.

S tím je spojena větší variabilita nadmořských výšek, se kterou se musí počítat při vytváření osevního postupu a plánování sklizně.

V největší míře je v osevním plánu zastoupena pšenice ozimá, dále pak kukuřice setá, řepka ozimá, jetelotrávy a také mák setý.
Rostlinná výroba

Podnik se pyšní vybaveností tou nejmodernější technikou.

Aktuálně disponujeme dvanácti traktory, prémiové  značky Fendt a to od těch nejnižších řad, pro živočišnou výrobu, až po řady nejvyšší. 

Sklizeň obilí je prováděna převážně vlastní technikou, za pomoci dvou sklízecích mlátiček značky John Deere. Na pomoc se sklízením obilí a se sklizní kukuřice a píce si pak sjednáváme zemědělské služby pana Macha, místního soukromého zemědělce.

Stroje pro zpracování půdy, setí, přepravu materiálů či sečení a nahrabování píce, nesou též renomované značky jako např. Fliegl, Lemken, Pöttinger, Krone, Merlo nebo JCB.
Živočišná výroba

Chovem mléčného skotu se zabýváme od samého počátku. Proto jsme dnes na prvních příčkách, co do vyprodukovaného množství i kvality mléka, v našem kraji. 

Můžeme se chlubit umístěním na prvním místě v okresní mléčné lize. Od roku 2020 jsme číslo jedna v okrese Český Krumlov . Tento žebříček hodnotí užitkovost a kvalitu složení mléka.

Důraz klademe na vysokou kvalitu krmiva a jeho vyváženost (siláž z kukuřice i píce, doplňky stravy)

Důležitá je i životní úroveň dobytka. Tu se snažíme neustále zlepšovat pomocí nových technologií a  školeného personálu.

V našich stájích je většinové zastoupení plemene Holštýn.

Dojíme cca 350 ks dojnic a průměrný denní nádoj je cca 8 700 l mléka. Produkujeme tak  3 - 3,2 mil. litrů mléka ročně.
Bioplynová stanice

Součástí firmy je od roku 2011 také bioplynová stanice (BPS) nacházející se v Chabičovicích u Č. Krumlova.

Typické ,,balóny", vysokozátěžové plachty zakrývající fermentory a dofermentor, jsou nafukovány plynem, vznikajícím fermentací dodávané biomasy (kukuřičná siláž, siláž z píce, chlévský hnůj, lihovarnické výpalky), který je následně spalován ve čtyřech kogeneračních jednotkách, které pohání generátory elektřiny. Tak je vyráběna zelená elektřina.

Fermentací biomasy však vzniká vysoce kvalitní organické hnojivo, digestát.

Z digestátu se v separátoru oddělí tuhá složka od kapalné a vznikají tím SEPARÁT (pevný) a FUGÁT (kapalný)

Fugát aplikujeme na pole, zatímco separát slouží jako podestýlka pro dobytek.

Výrobou elektřiny vzniká velké množství tepla, kterým je vytápěna  naše administrativní budova a dílna v Chabičovicích. 

Vytápíme ale také nově otevřený Svachovka Shop & café v Chabičovicích a dále pak  několik budov ve Svachově Lhotce. Jsou to  hotel s wellness a restaurací, čokoládovna, pivovar, lihovar a jeden rodinný dům.